You are here:

Transport ponadnormatywny

Na decyzję o doborze i podziale zadań przewozowych w ogromne mierze wpływają koszty: efektywny koszt przewozu oraz opcjonalny koszt transportu, czyli koszty poniesione w związku z aktywnością przewozową. Wysokość indywidualnych kosztów i ich udział w całkowitym środku przewozu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku transportu żądającego drogich urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one natomiast w transporcie kolejowym i automobilowym. Koszty efektywne dojrzewają wraz z odległością, jakkolwiek maleją razem ze wzrostem ładowności środka transportu – tu wypróbuj Transport maszyn. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych oraz politycznych. Najistotniejszą rolę w transportach międzynarodowych odgrywa widoczny każdego dnia transport morski, który obsługuje 70% globalnej wymiany.

Transport ponadnormatywny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top